Vilken hjälp kan Ni få?

 

Anglotrade erbjuder ett praktiskt och konkret handlingsprogram som innefattar

Sökning

Värdering

Rekrytering

av agenter, distributörer, säljare och andra representanter för tillverkande företag eller leverantörer på ett antal europeiska marknader. Processen är praktiskt inriktad och tar 6-8 veckor i anspråk.

Arbetet resulterar i en presentation av en huvudkandidat och 1-2 alternativa kandidater som uppfyller era krav och som är beredda att börja arbeta med era produkter på aktuell marknad. Slutförhandling med den eller de av er valda kandidaterna samt utformning av avtal avslutar sedan arbetet.

 

Ni kan få hjälp av Anglotrade på följande marknader:

SVERIGE

DANMARK

NORGE

FINLAND

TYSKLAND

ÖSTERRIKE

SCHWEIZ

STORBRITANNIEN

IRLAND

HOLLAND/BELGIEN

SPANIEN

FRANKRIKE

ITALIEN